Poetry

 

 

 

In Bruges: red brick and windmills

 

bridges

              

The kids, their teacher, sprouts and dandelions

the aquarellist and a wet bicycle.

Sit on the worm bench as bytes on the mainframe

wiped pastel of a bright warmth with shades of red

 

gray

 

as I look down I find more than wanted

for god sake, itís the age throbbing you see 

and frailty, thy name is woman drifts in

been mine for too long in nobis chesterland

 

churches

 

slender cobbled gothics and proud romanesques

the decorum of acolytes and bishop

blesses youthful virginity using gods

eleventh finger prodding at my tongue

 

Florence, Bruges and Ghent

 

old cities of Europe

contrast with gadgets

life and hearts

break fast

 05/2010                  

 

 

In Brugge: rode steen en windmolens

 

bruggen

 

De kinderen, hun leraar, groen en paardebloemen

de akwarellist en de natte fiets.

Zit op de wormbank als bytes op de mainframe

stralende warmte van geveegd pastel met roodtinten

 

grijs

 

ik kijk naar onder en vind er meer dan gewenst

verdorie, je ziet de bruisende leeftijd

en fragiliteit is een vrouwennaam zweeft daar

als de mijne al zolang in nobis ribbenland

  

kerken

 

ranke kasseigothieken en trotse romaansen

het decorum van misdienaars en bisschop

zegent jonge maagdelijkheid met godes

elfde vinger wijzend naar mijn tong

 

Firenze, Brugge en Gent

 

oude steden van Europa

contrast met gadgets

leven en hart

breken snel