Ik ben Jan Delvaux

Ervaringsdeskundige GGZ

 • Geboren eind 1954 als vierde in een gezin van zes
 • Grieks-Latijn aan het Sint-Lievenscollege te Gent
 • Diverse hogere studies en GGZ-opleidingen
 • Twee kinderen 1985 en 1987
 • Amateurkunstenaar en vertegenwoordiger van het cliënten- en familieperspectief bij GGZ-instellingen
 • Ex- en erevoorzitter Uilenspiegel VZW
 • Bestuurder  van  VZW's zoals Popov  en  VVGG
 • Ex-voorzitter van Steunpunt Geestelijke Gezondheid VZW
 • Ondervoorzitter Psyche VZW
 • Lid van het Federaal Overlegorgaan GGZ
 • Lid van Mental Health Europe
 • Vroegere woonplaats Gent, momenteel De Panne
Samen streven naar een performante GGZ zodat ieder indien nodig gepaste ondersteuning kan vinden.