Ik ben Jan Delvaux

Ervaringsdeskundige GGZ

 • Geboren eind 1954 als vierde in een gezin van zes
 • Grieks-Latijn aan het Sint-Lievenscollege te Gent
 • Diverse hogere studies en GGZ-opleidingen
 • Twee kinderen 1985 en 1987
 • Amateurkunstenaar en vertegenwoordiger van het cliënten- en familieperspectief bij GGZ-instellingen
 • Ex- en erevoorzitter Uilenspiegel VZW
 • Bestuurder  van  VZW's zoals Popov  en  VVGG
 • Ex-voorzitter van Steunpunt Geestelijke Gezondheid VZW
 • Ondervoorzitter Psyche VZW
 • Lid van het Federaal Overlegorgaan GGZ
 • Lid van Mental Health Europe
 • Vroegere woonplaats Gent, momenteel De Panne
Samen streven naar een performante GGZ zodat ieder indien nodig gepaste ondersteuning kan vinden.

Amateur kliederaar

 Met flink wat jaren op de teller ben ik in rustiger vaarwater terechtgekomen. 

Het was niet allemaal kommer en kwel, vooral niet de laatste jaren.


Ik kan me wel nog opwinden over desinformatie en niet dubbelgecheckte inhouden in media.